(Dân trí) – Việc Taliban thông báo thành lập trở lại Bộ Tuyên truyền Đạo đức sau 20 năm cho thấy lực lượng này dường như vẫn giữ lập trường cứng rắn và bảo thủ trong việc điều hành đất nước Afghanistan.

By admin