(Dân trí) – Quốc gia Nam Mỹ Chile đã tạm đẩy lùi đà lây nhiễm của biến chủng Delta nhờ chiến lược hành động nhanh từ sớm và tinh thần cảnh giác trước những diễn biến phức tạp từ dịch bệnh.

By admin